Blomkvist är ett engagerat byggföretag som älskar gediget arbete. Vi har lång erfarenhet av små och stora uppdrag samt förmåga att vara flexibla i storlek beroende på våra uppdrag. Specialiserade på äldre byggnader och konstruktioner men utför även renovering, tillbyggnad och nybyggnad i modern stil.

 

Referenser

Anders Reisnert, stadsantikvarie Malmö
anders.reisnert@malmo.se
0708-60 17 06

Mats Edström, arkitekt, Barup & Edström Arkitektkontor
ark@barup-edstrom.se
0708 131 130

Göran Larsson, museichef, Malmö Museer
goran.larsson@malmo.se
0708-38 45 03

Mikael Wetje, Ellinge Slott
info@wellinge.se
0705-92 53 62

Mathias Stenström, Statens Fastighetsverk
mathias@stenstrom@sfv.se
0767-80 75 47