Ellinge Slott, Eslöv

Renovering av korsvirkesfasader samt stensocklar. Design och tillverkning av ekbord till festsalen.
Tillverkning och montering av bar, Purity Vodka, design Barup-Edström Arkitekter.

Ellinge Slott