Huseby bruk, Hökaryds torpargård

Handledare i kurser gällande byggnadsvård samt byggnadsteknik.

 

 

http://www.byggnadsvard.se/kalendarium/byggnadsvårdsläger

http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=2&id=2087

Augusti 2014 Statens Fastighetsverk / Byggnadsvårdföreningen