Malmöhus Slott, Malmö

Restaurering av ekbro, fasad, trappor, taknockar (bly) med munk/nunna taktegel, vattenutkastare med kopparskodd ek. Byggnation av stenramp med smidesräcken m.m.

Malmö Stad