Park Slope, Brooklyn, New York

Tillverkning och montering av entrépartier i ek.