Sankt Gertrud, Malmö

Renovering av fasad, ny grundstenssättning, montering av dragstängsel i smide, omläggning av taktegel och regndalsplåtar.
Renovering av fönster/dörrar och nytillverkning av traditionsenliga fönster.

Artikel Sydsvenskan

Foto: Linda Axelsson, Sydsvenskan

April 2009 Malmö Stad